توضیح کوتاهی در مورد کلمه سیووان:

سیووان = CW1

C: Carpet

W: Washing

1 : Number One = One

Carpet Washing 1= قالیشویی نامبروان = قالیشویی اول

C: سی

W: و

1: وان