مجموعه هاrss
قالیشویی

قالیشویی (74)

برترین و معتبرترین قالیشویی ها را در لیست مجموعه قالیشویی ها بیابید

خشکشویی

خشکشویی (11)

برترین و معتبرترین قالیشویی ها را در لیست مجموعه خشکشویی ها بیابید

خدمات فرش

خدمات فرش (4)

خدمات متنوعی که برای فرش شما مناسب است را از متخصصین خدمات فرش بخواهید

خدمات تکمیلی

خدمات تکمیلی (5)

انواع خدمات تکمیلی دیگر برای فرش یا مبل و هرگونه نظافتی دیگر را می توانید از این قسمت بیابید

5000 تومان
قیمت دقیق پس از کارشناسی بصورت حضوری
1 سال قبل
3 هفته از ردیف
92
5000 تومان
قیمت دقیق پس از کارشناسی بصورت حضوری
4 هفته قبل
19 ساعت از ردیف
41
5000 تومان
قیمت دقیق پس از کارشناسی بصورت حضوری
4 هفته قبل
12 ساعت از ردیف
38
5000 تومان
قیمت دقیق پس از کارشناسی بصورت حضوری
4 هفته قبل
16 ساعت از ردیف
28
5000 تومان
قیمت دقیق پس از کارشناسی بصورت حضوری
4 هفته قبل
17 ساعت از ردیف
32
5000 تومان
قیمت دقیق پس از کارشناسی بصورت حضوری
4 هفته قبل
19 ساعت از ردیف
31